Proizvodnja sobnih vrata, sigurnosnih vrata
i stolarije od punog drveta
063/611-300
037/874-077
Uzimanje mera za unutrašnja vrata

Pravilno uzimanje mera za postavljanje vrata

Pravilno uzimanje mera za vrata u vašem domu je ključan korak za dobijanje gotovog proizvoda koji će u popunosti ispuniti Vaša očekivanja i pružiti Vam stolariju koju ćete koristiti dugi niz godina bez oštećenja i deformacija. Preporučljivo je da ovaj korak izvede obučeno lice koje je upoznato sa građevinskim normama, mada to možete uraditi i sami sledeći naše uputstvo.

Uzimanje mera zavisi od postojećeg stanja otvora za stolariju. Naime ukoliko je u pitanju novogradnja uzimanje mera nije veliki problem, dok prilikom uzimanja mera za stolariju pri čemu se predhodno mora demontirati stara stolarija postupak je dosta teži zbog nepristupačnosti za uzimanje tačne mere.

Ukoliko se mere uzimaju za novogradnju (otvore u kojima nije nikada bila stolarija), postupak je sledeći:

 

 

 

  • Prva mera je širina i meri se na dva do tri mesta od zida do zida na samom dnu, sredini i vrhu otvora. Najmanja dobijena mera je mera koja se upisuje kao širina svetlog otvora.
Uzimanje mera vrata - širina

Uzimanje mera vrata – širina

 

 

  • Druga mera je visina i takođe se meri na tri mesta uz levu bočnu stranu, sredinu i desnu bočnu stranu. Najmanja mera se upisuje kao visina.
Uzimanje mera vrata - visina

Uzimanje mera vrata – visina

 

 

  • Ukoliko se radi o vratima uzima se i dubina zida (dubina štoka). Da bi se i ova mera uzela pravilno potrebno je da su zidovi omalterisani i izgletovani. Tada se meri dubina zida sa leve strane na tri mesta po visini i sa desne strane po visini na tri mesta. Najmanja i najveća mera se upisuju i dostavljaju. Takođe se mora voditi računa i o tome da se mere uzimaju sa kote gotovog poda (postavljen parket, laminat, keramika …).
Uzimanje mera vrata - debljina zida

Uzimanje mera vrata – debljina zida

 

 

  • Na kraju se upisuje i smer željenog otvaranja. Prilikom uzimanja mera obratiti pažnju da li postoji „zub“ sa leve i desne strane otvora i koliki je da bi se na njega mogla osloniti pervajz lajsna.
Smer otvaranja vrata

Smer otvaranja vrata

 

 

Ukoliko se mere uzimaju na već postojeću stolariju koja se demontira pa ugrađuje nova, oprez mora biti veći jer su veće mogućnosti za greške. Savetujemo vas da pozovete naše montažere i predupredite propuste (visina zuba roletne, dubina roletne, širina slepih štokova). Ukoliko ste se odlučili da ipak mere uzmete sami onda : Skinite pervajz lajsne i blago uštemujte zid na nekoliko mesta kako bi ste došli do sva četiri kraja stolarije, uzmite njene tačne mere na dva mesta po širini i visini. Ukoliko primetite bilo šta čudno skicirajte i zapišite svaku meru.

Sa ovako uzetim merama dođite u salon stolarije gde će vam zaposleni u zavisnosti od tražene stolarije odrediti dimenzije stolarije koja treba da se poruči i proizvede. Proizvodne mere stolarije moraju biti malo manje od dimenzija svetlog otvora kako bi se u isti mogle nesmetano ugraditi, naštelovati, termički izolovati (kod zamene stare stolarije mere proizvodne mere će u većini slučajeva biti iste kao i kod stare stolarije).

Napominjemo da je, ako sami uzimate precizne mere, svaka odgovornost na Vama, kada je reč o dimenzijama poručenog prozora/vrata.

Scroll